Binnenkort online

GiL is een organisatie die professionele en psychische begeleiding biedt aan jongvolwassenen en volwassenen (23+). Cliënten die binnen GiL worden geplaatst hebben hoofdzakelijk een psychiatrische achtergrond en/of psychische problematiek. Maar ook ex-verslaafden en ex-gedetineerden kunnen bij GiL terecht.

De kernactiviteit van GiL is het begeleid zelfstandig wonen. GiL biedt dit aan door het ter beschikking stellen van woonruimte en begeleiding in de regio Arnhem. GiL ziet zichzelf als een innovatieve, kleine speler in een groeiende en sterk gereguleerde markt voor geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg.

Profielschets
Een profiel van een typische cliënt is iemand die vanuit een intensief traject basisvaardigheden heeft geleerd en deze wil omzetten en vergroten in het dagelijks leven. Een cliënt die gemotiveerd is om de regie over het eigen leven weer in eigen handen te nemen en voldoende verantwoordelijkheidsgevoel heeft om met de grotere vrijheid van een niet-intensief traject om te gaan.

growinlife is onder constructie en wordt gerealisseerd door:

OS Websolutions B.V.